Blog2Blog Maak je eigen Blog2Blog | Gratis je eigen blog c.q weblog op internet
Hypotheekrente Blog2Blog

Hypotheekrente Blog2Blog

Home - Profile - Archives

Eigenaren dure huizen extra belast

Posted on 3/10/2007 at 20h40 - Post Comment

 

Den Haag. Het kabinet wil het bezit van dure huizen (boven 1 miljoen euro) zwaarder belasten zonder de hypotheekrenteaftrek aan te pakken. Dit blijkt uit de begrotingsplannen die op Prinsjesdag bekend worden gemaakt.

Het uitgelekte plan is strijdig met de afspraak in het regeerakkoord dat deze kabinetsperiode „geen wijzigingen plaats vinden in de fiscale behandeling van de eigen woning”. Het CDA had tegen de zin van coalitiepartners PvdA en ChristenUnie geëist om deze zinsnede in het regeerakkoord op te nemen.

Het kabinet wil de regels voor de zogenoemde fiscale bijtelling voor de eigen woning – het eigen- woningforfait – aanpassen. Voor huizen met een waarde volgens de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) boven 1 miljoen euro komt een hoger bijtellingspercentage. Dit gaat van 0,55 procent naar 1,5 procent. Daarnaast wordt het maximum dat nu bestaat voor de bijtelling van het eigenwoningforfait – 9.100 euro – losgelaten. Dit betekent dat de bijtelling verder zal oplopen voor huizen met een WOZ-waarde vanaf 1,6 miljoen euro.

De WOZ-waarde ligt meestal dicht bij de marktwaarde van een woning. De bestaande regel dat huizenbezitters die geen hypotheekrente aftrekken van hun inkomen ook geen eigen woningforfait bij hun inkomen hoeven op te tellen, blijft van kracht. Het is nog onbekend wanneer dit nieuwe regime zal ingaan. In ieder geval zal dat niet in 2008 gebeuren, blijkt uit de plannen.

Met deze voorstellen tot aanpassing van de fiscale behandeling van de eigen woning in box 1 van de inkomstenbelasting heeft minister Bos (Financiën, PvdA) een manier gevonden om de PvdA-wens tot beperking van het fiscale voordeel van bezitters van dure huizen vorm te geven.

Tegelijkertijd respecteert hij de eis van coalitiegenoot CDA om de hypotheekrenteaftrek ongemoeid te laten. De derde regeringspartij, ChristenUnie, is net als de PvdA voorstander van aanpak van de fiscale behandeling van de eigen woning.

De aanpak van de fiscale behandeling van dure woningen past in een serie maatregelen die het kabinet met Prinsjesdag zal voorstellen om hogere inkomensgroepen extra te laten bijdragen om de toekomstige vergrijzingskosten te kunnen opvangen. De vergrijzingskosten worden door het Centraal Planbureau geschat op 15 miljard voor de komende decennia. Het kabinet wil hiervan in 2011 een derde hebben ingevuld.

Andere maatregelen die het kabinet voorstelt zijn aftopping van de (nu nog onbeperkte) aftrek van pensioenpremies voor inkomens boven 185.000 euro en de fiscalisering van de AOW. Dit gebeurt door iedereen geboren na 1945 met een aanvullend pensioen vanaf 18.000 euro via de belasting oplopend te laten bijdragen aan de AOW. Nu zijn alle 65-plussers nog gevrijwaard van de betaling van AOW-premies.

De verhoging van het BTW-tarief van 19 naar 20 procent die het kabinet voorstelt, gaat niet in 2008, maar in 2009 in werking.


Bron: NRC Handelsblad 3 september 2007

� Last Page :: Next Page �
Stershop.net
Huis.cc
Hypotheekrente Blogeiland
Volkskrant hypotheekrente
BNN Hypotheekrente
Offerte bootverzekering
De aansprakelijkheidsverzekering
Leadshop.eu
Volkskrantblog BKR
Advortex SEO