Blog2Blog Maak je eigen Blog2Blog | Gratis je eigen blog c.q weblog op internet
Hypotheekrente Blog2Blog

Hypotheekrente Blog2Blog

Home - Profile - Archives

Hogere rente helpt pensioenfondsen

Posted on 30/8/2007 at 01h45 - Post Comment

 

Schiphol - Dankzij de gestegen rente en flinke rendementen op opkoopfondsen, hedgefondsen en aandelen kunnen ABP en PGGM dit jaar de pensioenen in principe laten mee stijgen met de lonen.

Dit hebben de grootste twee pensioenfondsen van Nederland donderdag bekendgemaakt. Beide fondsen hebben een dekkingsgraad (verhouding vermogen en verplichtingen) van rond de 150 procent. Als de dekkingsgraad op dit niveau blijft, kunnen de fondsen de pensioenen van werkenden en gepensioneerden eind dit jaar indexeren.

ABP, het pensioenfonds voor ambtenaren en onderwijzers, is ook van plan de pensioenen te verhogen naar het niveau dat was behaald als de afgelopen jaren volledig was geïndexeerd. Toen is dat niet gebeurd, omdat het fonds volgens de toezichthouder, De Nederlansche Bank, onvoldoende vet op de botten had. In totaal liepen de ruim twee miljoen deelnemers hierdoor 1,9 procent pensioen mis. Bij PGGM, het fonds voor de zorgsecor, was dat 0,36 procent. Ook dit fonds zal dit goedmaken als de dekkingsgraad op dit niveau blijft.

De ABP-deelnemers ontvangen geen indexering met terugwerkende kracht. ‘Dat is niet mogelijk’, zei directievoorzitter Dick Sluimers bij de presentatie van de halfjaarcijfers. ‘Als we dat doen, zouden we een pensioenfonds zijn dat altijd indexeert. Een dergelijk fonds moet een veel hogere dekkingsgraad hebben.’

Sluimers is een groot voorstander van een indexatielabel voor pensioenverstrekkers. Zo’n label laat zien in hoeverre pensioenfondsen erin slagen de pensioenen te indexeren. Dat is van belang voor werknemers die vanwege een baanwissel moeten besluiten of ze hun opgebouwde pensioen al dan niet moeten overhevelen naar hun nieuwe pensioenfonds.

Eind 2009 moeten alle pensioenfondsen een indexatielabel voeren. ‘Deze verplichting moet wel gelden voor alle pensioenverstrekkers. Dus ook voor verzekeraars’, zei Sluimers. Het ministerie van Sociale Zaken moet deze verplichting nog uitwerken.

De stijging van de dekkingsgraad naar 149 procent is vooral te danken aan de stijging van de kapitaalmarktrente, de rente voor leningen met een looptijden van 10 tot 30 jaar. Die rente steeg van 4,3 procent eind vorig jaar naar 4,9 procent. Bij een rentestijging dalen de verplichtingen van pensioenfondsen. Ze hoeven dan minder apart te zetten voor hun toekomstige verplichtingen, omdat ze kunnen rekenen op een hoger rendement op hun beleggingen.

Het rendement op de beleggingsportefeuille was de eerste helft van dit jaar 3,1 procent. ‘Dit is het vierde jaar achtereen dat we goede rendementen behalen’, zei Sluimers. Aandelen (9,2 procent), opkoopfondsen (18,2 procent) en hedgefondsen (8,5 procent) presteerden het best.

Obligaties (-0,7 procent) en vastgoed (-1,9 procent) hadden last van de gestegen rente. Staatsleningen worden minder waard als de rente stijgt.

Tom Steenkamp, directeur beleggingsonderzoek, is gematigd positief over het komend halfjaar. ‘De afzwakkende groei in de Verenigde Staten wordt ruimschoots gecompenseerd door de groei in Europa en Azië. Bovendien stijgen de winsten nog steeds.’ Steenkamp is niet bang voor een terugval. ‘De waardering voor aandelen is nog niet zo hoog als in 2001.’

De leningenmarkt in de VS is volgens Steenkamp het zwakste onderdeel van de financiële markten. In de VS zijn hypotheekbanken die opereren aan de onderkant van de markt in de problemen gekomen door de gestegen rente. ‘Bij een sterke rentestijging of een vertrouwenscrises verwachten we de grootste problemen’, aldus Steenkamp. Als belegger had het ABP geen last van deze sub prime-markt. ABP profiteerde er zelfs van, doordat het belegt in hedgefondsen die hadden geanticipeerd op de problemen op de hypotheekmarkt.


Bron: Volkskrant 20 juli 2007

� Last Page :: Next Page �
Stershop.net
Huis.cc
Hypotheekrente Blogeiland
Volkskrant hypotheekrente
BNN Hypotheekrente
Offerte bootverzekering
De aansprakelijkheidsverzekering
Leadshop.eu
Volkskrantblog BKR
Advortex SEO